Voorlichtingsbijeenkomsten niet in Pand maar als Webinar

Ook het WAT-pand heeft maatregelen getroffen om Corona-besmettingen tegen te gaan. De medewerkers werken zo veel mogelijk vanuit huis, en vergaderingen en bijeenkomsten zijn beperkt.

De voorlichtingsbijeenkomsten van o.a. PSinFoodservice zijn de komende periode niet op ons kantoor in het WAT-pand maar zoveel mogelijk on-line.

Agenda PS:
https://psinfoodservice.nl/agenda