Integratie wolf in lokale gemeenschap Ede

Op de Frisokazerne  in Ede werd onlangs een BBQ gehouden

De aanwezigen werden verrast door een bijzonder bezoek.
Als verrassing kwam uit de nabij gelegen Veluwe deze zonderling op de geur af. Bijgaand  foto’s van een zeldzame waarneming;

“integratie wolf in lokale gemeenschap”