PS in Foodservice bestaat 8 jaar

PS in Foodservice heeft de afgelopen jaren goed geluisterd naar wat de markt nodig heeft.
Dit filmpje laat zien wat  afgelopen 8 jaar ontwikkeld is: